Co je ochrana zdraví při práci?

Důležitou zkratkou v oblasti ochrany zdraví při práci je OOPP. Tato čtyři písmena znamenají „osobní ochranné pracovní prostředky“. Tyto musí být používány, respektive nošeny, aby byl člověk chráněn proti rizikům ohrožujícím jeho bezpečnost nebo zdraví při práci. Používání OOPP je upraveno zákonnými normami a předpisy, například zákonem o ochraně zaměstnanců (§ 69, 70). Požadavky na OOPP se výrazně liší v závislosti na oboru a prováděné činnosti. To, jaké ochranné prostředky jsou v konkrétním případě potřebné, je stanovováno v rámci tak zvané „evaluace (hodnocení) pracoviště“.

Téma ochranných prostředků hraje důležitou roli i v oblasti kutilství. Při práci ve volném čase, například prořezávání stromků na zahradě nebo renovaci vlastního obydlí, platí, že je nutné chránit se pomocí správného vybavení před zraněním nebo při poškozením zdraví. Měřítkem, podle kterého se může každý kutil orientovat, jsou přitom požadavky na vybavení podle pravidel pro OOPP pro daný případ použití.

Jaké druhy ochranných prostředků existují?

Osobní ochranné pracovní prostředky lze rozdělit do různých druhů.
Sortiment firmy Conrad nabízí ochranu a bezpečnost pro různé druhy požadavků, jak ukazuje tento přehled.

Požadavek na OOPP Kategorie zboží v obchodě Conrad Funkce
ochrana nohou chrániče kolen
bezpečnostní obuv
ochrana před zlomením kostí a bolestmi kloubů
ochrana před zraněním, například zhmožděním a zlomením kostí, poleptáním a popálením
ochrana hlavy a šíje ochranná přilba, obličejový štít ochrana při nárazu, před zlomeninou lebky, popálením nebo poleptáním obličeje
ochrana očí a obličeje ochranné brýle ochrana před úlomky, chemikáliemi, světelnými impulzy
ochrana sluchu třmenové chrániče sluchu, zátky do uší, mušlové chrániče sluchu ochrana před proražením bubínku, ztrátou sluchu
ochrana rukou ochranné rukavice ochrana před popálením a poleptáním
ochrana kůže prostředky na ochranu kůže a dezinfekci ochrana před laky, oleji, kovovým prachem, sazemi, před podrážděním kůže a ekzémy
OOPP na ochranu proti pádu, utopení nebo ponoření záchytné popruhy, háky s karabinou ochrana před zlomeninami, poraněním hlavy a jiným zraněním v důsledku pádu
ochrana dýchacích cest ochranné dýchací masky a filtry ochrana před vdechováním karcinogenního jemného prachu a plynů

Na co je nutno dbát při nákupu produktů na ochranu zdraví?

Při výběru správného produktu je rozhodující to, abyste znali a realisticky zhodnotili rizika spojená s prováděnou činností. Na tomto základě je pak možné provést výběr vhodných ochranných prostředků odpovídajících bezpečnostním požadavkům. Právě v hobby oblasti, při provádění prací na vlastním domě nebo zahradě, jsou rizika s nimi spojená často podceňována. Na akutní příjmy nemocnic se nezřídka dostávají hobby zahradníci, kteří uklouzli s pilou a způsobili si řezná poranění. Vyskytují se i případy poleptání, například při odstraňování laku z dřevěného nábytku nebo při manipulaci s čisticími prostředky.

  • Ať už se jedná o práci doma nebo v zaměstnání: ochranné prostředky musí nabízet co nejvyšší komfort při nošení/používání. V opačném případě – podle zkušeností – je jejich používání často ignorováno. A samozřejmě ani to nejlepší ochranné vybavení není k ničemu, pokud se na ně práší ve skříni.
  • Aby byl komfort při používání zajištěn, musí ochranné prostředky splňovat vysoké požadavky na ergonomii.
  • Podniky musí dbát na to, aby ochranné prostředky odpovídaly platným normám. U většiny produktů v sortimentu Conrad naleznete odpovídající informace o shodě se zákonnými požadavky.

Mohlo by vás také zajímat

Pravidla ochrany proti hluku na pracovišti

Ochrana dýchacích cest: bezpečí pro vaše dýchací cesty

Vyhněte se nepříjemným zraněním oči a tváře!

Chraňte své ruce díky rukavicím od Conrada

Bezpečnost od hlavy až k patě: ochrana zdraví při práci pro kutily i profesionály

Ochrana sluchu

Uši jsou citlivým smyslovým orgánem: zatížení hlukem může vést k trvalému poškození sluchu. Proto je důležité si sluch chránit. Nejen na pracovišti, ale i při práci doma (heslo: okružní pila) a ve volném čase, například na rockovém koncertu nebo při návštěvě automobilových závodů. Pro každou úroveň hluku nabízí Conrad ve svém sortimentu vhodnou ochranu – od zátek do uší a třmenových chráničů až po mušlové chrániče sluchu.
Čtěte více o pravidlech ochrany proti hluku na pracovišti »

Ochranné brýle

Trvalé poškození zraku nebo dokonce jeho úplná ztráta jsou děsivou představou. Aby se nestala skutečností, je nutno si oči chránit, například před prachem, úlomky, žíravými kapalinami, parami a příliš intenzivním světlem. U firmy Conrad naleznete rozsáhlý sortiment ochranných brýlí splňujících různé požadavky.
Čtěte více na téma ochraná obličeje a očí »

Ochrana dýchacích cest

Plíce a dýchací cesty jsou citlivé a nezapomínají: pokud jste byli vystaveni zdraví škodlivým látkám, jako je například jemných prach nebo výpary, mohou se následky projevit až po letech. Proto je ochrana dýchacích cest vždy velice důležitá – jak u profesionálů, tak i u kutilů. Sortiment Conrad zahrnuje zboží na ochranu dýchacích cest pro různé požadavky, od respirátorů pro mírné zatížení až po celoobličejovou dýchací masku.

Pracovní rukavice

Pořezání o ostré nářadí, zhmoždění, popálení nebo poleptání – ruce jsou při práci vystavené mnoha nebezpečím. Při použití vhodných pracovních rukavic je však možné riziko úrazu výrazně snížit. Ochranné vlastnosti rukavic jsou v první řadě závislé na jejich materiálu: v závislosti na požadavcích jsou k dispozici rukavice z plastů, gumy, textilních vláken, kůže, kovu nebo kombinace těchto látek.
Aby se rukavice mohly osvědčit i v praxi, je důležitý komfort při jejich nošení: důležitými parametry jsou přitom pohyblivost prstů, neklouzavost a vnitřní výstelka.

Při výběru správných pracovních rukavic je důležité definovat konkrétní požadavky. V profesní oblasti pro to existují závazné normy, které přesně stanovují, jaké vlastnosti musí mít ochranné rukavice pro určitou oblast použití. Například rukavice chránící proti mechanickému zatížení musí obstát ve čtyřech zkouškách: odolnost vůči oděru, odolnost vůči proříznutí, odolnost proti dalšímu trhání a odolnost vůči propíchnutí.

S pracovními rukavicemi je vždy nutno zacházet pečlivě a kontrolovat, zda nejsou poškozené: netěsné nebo kontaminované ochranné rukavice mají za následek kontakt kůže se zdraví škodlivou látkou. 
Čtěte více o ochraně rukou a pracovních rukavicích »

Bezpečnostní obuv

Amputované prsty, rozdrcené patní kůstky, popálení horkými kapalinami – zhruba pětina nahlášených pracovních úrazů se týká nohou. Stejně vysoké je nebezpečí poranění nohou i mezi kutily. I zde může být při provádění některých prací, například hobby truhlaření nebo při přestavbách, vhodné nosit bezpečnostní obuv. V profesní oblasti je u řady pracovních míst nošení bezpečnostní obuvi přímo předepsáno. V závislosti na profilu požadavků je obuv rozdělena do tříd od S1 do S5. 

Společným znakem pro všechny třídy je ochranná vložka z ocelového plechu, hliníku nebo plastu v přední části boty. Zatížitelnost této vložky chránící prsty je udávána v joulech. 

V následující tabulce je uveden přehled požadavků, které musí plnit bezpečnostní obuv v jednotlivých třídách.

Třída bezpečnosti S1 S1P S2 S3 S4 S5
Vlastnosti A, FO, E A, FO, E, P A, FO, E, WRU A, FO, E, WRU, P A, FO, E, WRU A, FO, E, WRU, P
Vložka na ochranu prstů (200 joulů)
Profilovaná podrážka
Uzavřená špička boty
Celá bota z gumy nebo polymeru a holínky

Legenda

A – antistatická obuv

FO – podrážka odolná vůči olejům a benzínu

E – pohlcení energie v oblasti paty

WRU – odolnost svršku proti průniku vody a nasáknutí

P – odolnost vůči proražení

Často kladené otázky na téma ochrany zdraví při práci

Jaké produkty na ochranu zdraví při práci potřebuji?

Musíte si přesně rozmyslet, jaké práce chcete provádět. Odstranit starou barvu ze skříně, ořezávat stromy, renovovat koupelnu – podle toho pak potřebujete vybavení, které bude chránit vaše zdraví. U firmy Conrad si můžete vytvořit potřebnou sestavu vhodných ochranných prostředků pro všechny oblasti činností a třídy nebezpečí

Ochranné prostředky už mám. Na co si musím dávat pozor?

Je důležité pravidelně kontrolovat, zda nejsou ochranné prostředky poškozené nebo příliš opotřebené. I při zdánlivě minimálním poškození ztrácejí některé předměty, například ochranné přilby, svůj ochranný účinek. Je bezpodmínečně nutné dbát pokynů výrobce pro údržbu a čištění

Jsou vhodné ochranné prostředky k dispozici i pro ženy a mladistvé?

Někteří výrobci nabízejí ochranné prostředky i v menších velikostech. Například existují rukavice, které optimálně „padnou“ i na malé ruce. Stejně tak je v malých velikostech prodávána i bezpečnostní obuv. Kapslové chrániče sluchu nebo dýchací masky je zpravidla možné individuálně nastavit, takže vyhovují každému. U ochranných brýlí je výběr tak ohromný, že je možné najít i modely vhodné pro ženy nebo mladistvé.

Shrnutí: Ochrana je lepší než léčba

Technologie v oblasti ochrany zdraví při práci je dnes natolik rozvinutá, že pro všechny oblasti použití existují vhodná řešení, která výrazně snižují nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví. Při použití vhodných produktů je možné předcházet potížím. K tomu je ale potřebná senzibilizace. Zejména mezi kutily jsou rizika stále ještě často podceňována.

 

 

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář