Díky použití relé je možné zjednodušit montáž, snížit náklady s ní spojené, zlepšit možnosti jejího rozšíření i její funkčnost. Dlouholeté zkušenosti společnosti Finder v oblasti výroby produktů určených pro obytné a ostatní stavby přinesly mnoho unikátních řešení.

Velmi důležitý je jejich trvalý rozvoj a zlepšování, v posledních letech je kladen zvláštní důraz na odolnost spojů u moderních osvětlovacích LED systémů. Díky tomu je každý výrobek standardně vybaven zesílenými kontakty. Další předností je tichý provoz – výrobky s plně mechanickým řešením jsou jen o málo hlasitější než ovládací tlačítka, elektronické součástky jsou pak prakticky bezhlučné. Výrobky značky Finder se mohou díky tomu pochlubit jak bezporuchovým provozem, tak i velmi snadným ovládáním.

Bistabilní relé – jednodušší instalace

Níže jsou uvedena dvě variantní řešení pro osvětlení chodby, a to standardní řešení a řešení s bistabilním relé.

Obr. 1: Obvod s relé

Obr. 2: Obvod se standardním systémem

Samostatný obvod – Dostupné typy relé

Ze srovnání obou systémů vychází použití relé jako výhodnější varianta, a to dokonce i u nejjednodušších instalací. Ve skutečnosti se u tohoto řešení používají pouze dvě žíly (díky tomu, že slouží pouze pro vedení signálu, je možné použít vodiče s menším průřezem) pro obvod ovládání relé. U standardních systémů je třeba použít větší počet kabelů s výrazně větším průřezem (větší zatížení). Z ekonomického pohledu vznikají úspory nejen u nižších nákladů na materiál, ale také z důvodu zkrácení montáže reléového systému. Tento systém také usnadňuje případné modifikace a rozšiřování.

Typy bistabilních relé

Mechanická bistabilní relé

Umožňují dosáhnout vysokých energetických úspor, protože ke spotřebě energie dochází pouze při změně stavu, zatímco jeho udržování nevyžaduje energii žádnou. Tato relé udržují svůj stav také v případě odpojení napětí. Mezi velké výhody řady 20 patří:

  • velký ukazatel stavu
  • ovládací tlačítko na přední straně – toto tlačítko slouží ke změně sekvence bez napětí

Relé 20 a 26 mají jedno a dvoupólové provedení (pro nezávislé ovládání obvodů). To umožňuje zajistit kromě standardní bistabilní funkčnosti také sekvenční provoz. Již standardně jsou i tato relé vybavena zesílenými kontakty, které zvyšují odolnost vůči pulzním proudům u systémů, jako je LED osvětlení.

Obr. 3: Relé Finder 20.21

Obr. 4: Relé Finder 26.01

Relé v modulárním pouzdru nabízí ještě větší funkcionalitu. U provedení 13.61 je nejdůležitější funkce centrálního resetování a zapnutí. Toto řešení umožňuje vypínat a zapínat osvětlení jediným tlačítkem. U této varianty je také možné přepínat mezi monostabilním a bistabilním režimem fungování s časovou funkcí.

Bistabilní elektronická relé značky Finder mají zesílené provedení a díky tomu jsou vhodná pro použití u zdrojů, jako jsou např. LED svítidla. U výrobků v provedení 13.61 dosahuje zatížitelnost 16 A a 120 A po dobu 5 ms, u varianty 13.91 se jedná o 10 A a 80 A po dobu 5 ms. Tyto parametry jsou důležité zejména s ohledem na maximální univerzálnost použití těchto součástek.

Obr. 3: Relé Finder 13.61

Obr. 3: Relé Finder 13.91

Elektronická bistabilní relé

Bistabilní elektronická relé jsou mnohem tišší než mechanická a při spínání nebudou vydávat hlasitější zvuky, než jsou šumy v pozadí typické pro obytné a kancelářské prostory. Velmi důležitou výhodou je integrovaná kompenzace pro tlačítka s podsvícením – u provedení 13.91 je možné používat až 12 tlačítek, u provedení 13.61 pak až 15 tlačítek, aniž by bylo potřeba použít rozšiřovací moduly. Provedení pro krabice pak podle zvolené funkce může fungovat s pamětí stavu při výpadku udržovacího napětí či bez ní.

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář