Při pájení jsou kovy zahřátím uvedeny do kapalného stavu tak, že jsou schopné vytvořit pevný spoj s ostatními spojovanými kovy. Spojované prvky přitom nejsou nataveny, což je podstatný rozdíl oproti svařování. Materiál, který je používán pro spojování dílců, se nazývá pájka a jedná se o slitinu s nízkou teplotou tavení. Pájením vznikne mezi dílci takzvaný intermetalický spoj, který je elektricky vodivý. Proto patří pájení k technikám pro provádění spojů v elektrotechnice a je v tomto oboru nejvíce rozšířené. 

Existují různé metody pájení, které se liší způsobem zahřívání pájky a používaným teplotním rozsahem.

Podle teploty pájky tak rozlišujeme:

  • měkké pájení do 450 stupňů Celsia,
  • tvrdé pájení od 450 do 900 stupňů Celsia,
  • vysokoteplotní pájení nad 900 stupňů Celsia.

Teplotu potřebnou pro pájení vytváří páječka, plamen pájecího hořáku, horký vzduch, horká pára, tepelný zářič, laser nebo indukce. Ve zvláštních případech dochází k zahřívání ultrazvukem, proudem elektronů nebo elektrickým obloukem.

Problémem u této technologie spojování je oxidace spojovaných míst ve fázi zahřívání povrchu. Proto jsou používána takzvaná tavidla, která snižují tuto náchylnost k oxidaci a současně zajišťují snížením povrchového napětí lepší smáčivost povrchů pájkou. Klasický „pájecí drát“ je často proveden jako trubička, v jejímž vnitřku je právě tavidlo. Nedbalost při pájení může mít za následek vznik obávaných a obtížně odhalitelných „studených spojů“.

Vedle použití klasických páječek jsou etablované i některé průmyslové metody pájení, například pájení ponořením, pájecí vlna nebo pájení Reflow – tyto metody se liší způsobem práce s pájkou a tavidlem u spojovaných prvků.

Kde je pájení používáno?

Možnosti použití techniky pájení jsou různorodější, než by si člověk myslel. Existuje mnoho oblastí v rámci technického zařízení budov a průmyslu, ve kterých zajišťují pájené spoje spolehlivou funkci zařízení. Přitom jsou používány různé metody a teplotní rozsahy, například:

  • při vytváření elektricky vodivých spojů elektrických a elektronických konstrukčních prvků s kabely nebo drahami na deskách s tištěnými spoji; přitom se používají průmyslové metody pájení;
  • při instalaci vodovodních, plynových, olejových potrubí a potrubí topení;
  • při spojování částí karosérií ve výrobě vozidel;
  • při izolování střech a zajišťování povrchů stavebních objektů;
  • při tváření předmětů, desek a profilů z akrylu, PVC a polystyrenu (ve stavbě modelů);
  • při uvolňování pájených spojů.

Jakou pájecí techniku dodává firma Conrad?

Výrobky pájecí techniky jsou v našem e-shopu rozděleny do následujících kategorií:

Nahřívací hořáky

Pod tímto pojmem jsou myšleny vysoce výkonné hořáky s teplotou nad 1 000 stupňů Celsia, které jsou používány pro zahřívání nebo svařování. Tyto hořáky jsou mimoto používány i pro odstranění plevelů.

Plynové páječky, plynové pájecí přístroje

Jedná se o vlastní hořáky pro plynové pájení s definovaným teplotním rozsahem a dobou provozu. Jsou dodávány jako sady a s vlastními piezo zapalovači.

Plynové kartuše

Plynové kartuše obsahují plyn pro pájení a jsou dodávány v různých velikostech.

Příslušenství pro pájení

Tato kategorie pájecí techniky zahrnuje všechny technické pomůcky, které jsou potřebné pro přesné polohování pájených konstrukčních prvků a které současně zajišťují perfektní výsledky pájení, například díky použití speciálních pájecích hrotů.

Dále zahrnuje příslušenství produkty, které umožňují odpájení konstrukčních prvků s mnoha přípojkami z desek, a to včetně bezpečného odstranění přebytečné pájky. V zájmu ochrany desek tištěných spojů používejte předehřívací desky, které umožňují zkrátit dobu pájení.

Vedle prostředků pro odstraňování zbytků pájky z pájecích nástrojů naleznete v této kategorii i přístroje a příslušenství potřebné pro ochranu před zdraví škodlivým kouřem vznikajícím při pájení. K dispozici je i zvláštní příslušenství pro pájení bílého kovu a zinkových slitin a příslušenství pro stavbu modelů.

Pájky

Páječky představují ruční nářadí pro pájení. Tato kategorie zahrnuje přístroje s různým výkonem, teplotním rozsahem a tvarem pájecího hrotu. Kromě toho jsou dodávány i speciální modely, například pro řezání pěnových materiálů nebo kreativní použití (pájení vzorů a obrazů).

Sady s páječkou

Námi dodávané sady s páječkou obsahují páječku s držáky nebo v kufříku.

Pájecí stanice a rozšíření

Při použití pájecích stanic je možné díky regulaci teploty reagovat na konkrétní situaci při pájení. K dispozici je i rozsáhlé příslušenství a výměnné díly.

Náš praktický tip

Pájecí hrot vyžaduje pravidelnou údržbu, protože je vlivem oxidace vystaven vysokému opotřebení. Na to je nutno dbát zejména bezprostředně před pájením. Pro ošetřování používejte vhodné produkty. Vedle toho je vhodné mít vždy určitou zásobu vhodných náhradních hrotů.

Mohlo by vás zajímat

Výroba plošného spoje DPS fotocestou

Profesionální výroba plošných spojů DPS

Pájecí stanice Weller WE 1010

Pájecí stanice Toolcraft ST-100

Na co byste měli při pájení dávat pozor?

Připojujte pájecí přístroje pouze k elektrickým zásuvkám provedeným podle platných předpisů. Před jakoukoli údržbou pájecího přístroje vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky, abyste zajistili nepřítomnost napětí.

Pájecí techniku vždy zajistěte tak, abyste se ani vy, ani jiné osoby nemohly náhodně popálit o její horké díly. Přístroje je rovněž nutné zajistit proti spadnutí, aby nedošlo k popálení nebo zapálení pracovní plochy nebo podlahy. Pokud jsou pájecí přístroje zapnuté, musí být pod trvalým dozorem. Pájecí přístroj je nutné po práci umístit na stojan a nechat ho před uložením vychladnout.

Některé díly páječek mohou být v případě opotřebení vyměněny i svépomocí. Postupujte podle popisu v návodu k použití, to platí i pro použití příslušenství a doplňkových přístrojů.

Nevdechujte výpary z pájení a chraňte před nimi i ostatní osoby. Používejte odsávání – zejména v průmyslové oblasti a podnikání.

Opravy pájecí techniky smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu uživatele. Je doporučeno nechat provádět opravy autorizovanou servisní provozovnou.

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář