Bezpečí pro vaše dýchací cesty

Ochranné dýchací masky zajišťují bezpečnost na pracovišti i v oblasti kutilství. Filtrují částečky nebo plynné škodliviny a výpary z dýchaného vzduchu. Masky zabraňují vdechování prachu, kouře a mlhy. V sekci ochrany dýchacích cest naleznete ty správné produkty pro vaše potřeby.

Ať už se jedná o stavbu domu, sanaci budov, odstraňování plísně, zpracování kovů, stavbu modelů a lodí, lakování, zušlechťování povrchů, lepení, laboratorní pokusy nebo zacházení s chemikáliemi, prostředky na ochranu rostlin nebo herbicidy: použitím vhodné ochrany dýchacích cest aktivně přispíváte k ochraně svého zdraví.

Nošením dýchací masky zabráníte negativním následkům prováděné práce. Pokud jste vy nebo vaši spolupracovníci vystaveni nebezpečí vdechování zdraví ohrožujících nebo zdraví škodlivých látek – respiračních jedů, musíte používat ochranu dýchacích cest odpovídající danému druhu ohrožení. Existují dýchací masky na ochranu před částečkami (aerosoly), které jsou unášené vzduchem. Jiné modely chrání před plyny a výpary. K nejznámějším výrobcům produktů na ochranu dýchacích cest patří 3M, Avit, B-Safety, Dräger, EKASTU Safety, L+D Upixx, Moldex a Uvex.

Kdy je ochrana dýchacích cest potřebná?

Při ochraně zdraví na pracovišti jsou moderní ochranné dýchací masky nezbytností. Jsou stejně jako ochranné rukaviceochranné brýle a bezpečnostní obuv součástí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) potřebných při výkonu zaměstnání nebo živnosti. V průmyslu, u hasičů a záchranářů je příslušnými nařízeními často předepsáno používání zcela specifických prostředků na ochranu dýchacích cest.

I domácí kutilové, zahradníci, stavitelé a řemeslníci se u některých činností setkávají s potřebou odstranit z vdechovaného vzduchu jemné částečky nebo plyny. V privátní oblasti odpovídá za ochranu svého zdraví každý sám, při práci s rozpouštědly, barvami, při broušení nebo leštění je přesto potřeba chránit se před vdechováním jemných částeček, plynů a par. Prostředky na ochranu dýchacích cest budou chránit vaše zdraví i při odstraňování plísní a azbestu. Proto patří ochranné masky jako osobní ochranný prostředek do každé dobře vybavené dílny.

Jak fungují ochranné dýchací masky?

Pod pojmem „ochrana dýchacích cest“ jsou sloučeny prostředky, které chrání člověka před vdechováním nebezpečných substancí. Těmi mohou být různé látky, organizmy, částečky nebo i plyny, které vznikají při provádění různých prací nebo se vyskytují v některých prostředích. V této souvislosti je možné vybírat z různých masek a filtrů, které jsou schopné odfiltrovat nežádoucí látky. Jako filtrační média jsou používány mimo jiné vícevrstvé speciální tkaniny, aktivní uhlí nebo chemické látky.

Prostředky na ochranu dýchacích cest s filtrem propouštějí do masky vzduch vyčištěný filtrem, jsou tedy závislé na okolní atmosféře. Prostředky nezávislé na okolní atmosféře využívají vlastní přívod vzduchu. Izolují jejich uživatele od okolní atmosféry. Plyny a páry se tak nemohou dostat dovnitř masky.

Správná ochrana dýchacích cest znamená rovněž poskytnutí maximální ochrany při maximálním možném komfortu. Masky jsou lehké a příjemně se nosí – odpor při dýchání je malý. Dobrá ochranná dýchací maska omezuje svého uživatele co nejméně a poskytuje mu maximální ochranu před riziky ve vdechovaném vzduchu, proti kterým ho má chránit.

Ochranné filtry jsou jednorázovým zbožím

Filtry pro dýchací a celoobličejové masky se při použití zanášejí jemným prachem, parami a kouřem, případně se chemicky spotřebovávají. Proto je nutné je považovat za spotřební materiál a patří ‒ stejně jako respirátory proti jemnému prachu ‒ k jednorázovému zboží. Po použití je nutné filtry odstranit. Dbejte na včasnou výměnu filtru. Optimální je, pokud budete mít zásobu filtrů, které používáte.

Dbát na dobu použitelnosti filtrů

Filtry pro dýchací masky mají po vyrobení omezenou dobu životnosti a skladovatelnosti. Datum, do kterého můžete filtr použít, je vytisknut jako datum trvanlivosti na obalu filtru a/nebo přímo na jeho tělese. Po uplynutí data trvanlivosti nesmí být filtr použit v dýchací masce. Materiály použité pro filtrování mohou časem ztrácet své ochranné účinky. Proto pravidelně kontrolujte trvanlivost filtrů ve svých zásobách a případně je včas vyměňte. Po otevření originálního obalu smí být plynový filtr použít bez ohledu na uvedené datum trvanlivosti maximálně v průběhu 6 měsíců.

Mohlo by vás také zajímat

Bezpečnost od hlavy až k patě!

Pravidla ochrany proti hluku na pracovišti

Chraňte své ruce díky rukavicím od Conrada

Vyhněte se nepříjemným zraněním oči a tváře!

Jaké druhy ochrany dýchacích cest existují?

Ochranné dýchací masky – v běžné mluvě označované i jako plynové masky – mohou mít různou konstrukci, což je možné rozlišit i čistě vizuálně. Nejznámějšími variantami jsou respirátory proti jemnému prachu, polomasky a celoobličejové masky.

Respirátory proti jemnému prachu

Respirátory proti jemnému prachu (jednorázové polomasky) jsou masky s nízkou hmotností, které filtrují jemný prach. Chrání dýchací cesty před pronikáním škodlivých pevných částeček ‒ prachu, jemného prachu, aerosolu a jiných cizích těles, například při broušení/řezání nebo při odstraňování plísně. Respirátory v jejich tradičním provedení je možné snadno poznat podle toho, že zakrývají ústa a nos a jsou vybaveny zpravidla dvěma elastickými gumovými páskami. Maska a filtrační médium jsou navzájem neoddělitelně spojené.

Masky jsou určené pro jednorázové použití a poté jsou zpravidla odstraňovány jako komunální odpad. Jsou dodávány v různých třídách ochrany s výdechovým ventilem nebo bez něj a hodí se i pro kutily.

Třída ochrany respirátoru proti jemnému prachu je uváděna jako FFP1, FFP2 a FFP3. Čím vyšší je číslo, tím větší ochranu maska poskytuje. Respirátory nejsou účinné proti plynům a výparům. Zvláštnost u modelů s výdechovým ventilem: ventil usnadňuje vydechování vzduchu.

Polomasky

Opakovaně použitelné ochranné dýchací masky zakrývající ústa a nos jsou označovány jako polomasky. Na rozdíl od respirátorů proti jemnému prachu mají polomasky výměnné filtry, a to i proti plynům a výparům. Polomasky s bočně umístěnými filtry mají zpravidla lepší rozložení hmotnosti než polomasky s filtrem vpředu.

Celoobličejové masky

Celoobličejové masky jsou plynové masky pro profesionály a poskytují maximální míru ochrany – díky konstrukci vyšší než polomasky s filtrem. Masky zakrývají prostřednictvím transparentního štítu a materiálu přiléhajícího ke kůži větší část obličeje. Prostřednictvím průzorů jsou oči současně chráněny i před částečkami nebo dráždivými látkami či plyny. Na masce je namontován výměnný ochranný filtr.

Odpor při dýchání je u celoobličejové nebo plynové masky sice větší než u tenkého respirátoru, ale výrobci do nich často integrují speciální techniky, které tento odpor minimalizují.

Jednorázový respirátor nebo znovu použitelná ochranná maska?

Masky chránící vaše dýchací cesty existují ve dvou základních provedeních: jako jednorázové nebo znovu použitelné.

Opakovaně použitelnou masku představují modely s vysokým komfortem při nošení a dobrou ventilací dýchaného vzduchu, které je možné používat opětovně. Masky jsou vybaveny výměnným ochranným filtrem, ten je dodáván v různých třídách a stupních ochrany. Pro každou práci je tak možné zvolit odpovídající ochranný filtr. Filtr je možné snadno našroubovat nebo upevnit pomocí bajonetového uzávěru.

Opakovaně použitelné masky se vyznačují ergonomickým tvarem, robustní, těsně přiléhající konstrukcí s měkkým polstrováním a velkým zorným polem. Opakovaně použitelné masky jsou používány především v průmyslu a v živnostenských provozech. Jsou ale díky svým vlastnostem při nošení velmi dobrou volbou i pro kutily.

Jednorázové ochranné masky jsou určené pro jednorázové použití. K nejznámějším jednorázovým maskám patří respirátory proti jemnému prachu. Jsou levné a vyznačují se kompaktními rozměry a nízkou hmotností. Jednorázové ochranné masky jsou prodávány jednotlivě i ve výhodných sadách.

Jak naleznete správnou ochranu dýchacích cest

Výběr vhodné ochranné masky odpovídající vašim potřebám je někdy překvapivě snadný. Orientujte se podle typických nebezpečných látek, kterým budete vystaveni při plánované činnosti, respektive v dané oblasti použití. Pro jaké použití je ochrana dýchacích cest potřeba? A jak vysoká je koncentrace ve vztahu k platným limitním hodnotám? Kromě toho je důležitá i podoba nebezpečných látek: plynné, částečky nebo směs?

Při znalosti vyskytujících se škodlivin a podmínek na pracovišti je snadné vybrat správnou masku. V profesní oblasti platí pro většinu škodlivých látek limitní hodnoty koncentrace na pracovišti, například ty, které jsou stanovené předpisy oborových svazů – orientujte se podle nich.

Následující tabulka slouží jako vodítko a pomůcka při výběru vhodné ochrany dýchacích cest:

Činnost Rizika Doporučený typ masky
zpracování roztaveného kovu jemný prach a kouř z kovu respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP2-OV, FFP3 D
svařování jemný prach a kouř z kovu respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP2-OV, FFP3 D
pájení jemný prach a kouř z kovu respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP2-OV, FFP3 D
odmašťování páry rozpouštědel polomaska nebo celoobličejová maska s filtrem A nebo celoobličejová maska s filtrem AX
provoz strojů olejová mlha respirátor proti jemnému prachu FFP2 D, FFP3
broušení, jemné broušení, leštění jemný prach respirátor proti jemnému prachu FFP1, FFP2, FFP3
nanášení barvy štětcem páry rozpouštědel pod limitní hodnotou respirátor proti jemnému prachu FFP2 D-OV
stříkání barvy páry rozpouštědel a aerosol barvy maska pro stříkání barev FFA2 P3
obrušování barvy jemný prach respirátor proti jemnému prachu FFP1, FFP2, FFP3
chemické odstraňování staré barvy páry rozpouštědel polomaska s filtrem A či ABEK nebo celoobličejová maska s filtrem A nebo AX
nanášení lepidel páry rozpouštědel polomaska s filtrem A nebo celoobličejová maska s filtrem A nebo AX

Co znamená barevné označení ochranných filtrů?

Výrobci plynových filtrů a kombinovaných modelů (plynových a kombinovaných filtrů) označují oblast použitelnosti ochranných filtrů pomocí barev a písmen. Pokud filtr chrání proti více látkám, je produkt označen odpovídající kombinací písmen a barev. Řiďte se podle následujícího označení barvami a písmeny:

A / hnědá Modely s písmenem A a hnědou barvou chrání před organickými plyny a párami, například z benzínu, ředidel nebo terpentýnu.
AX / hnědá Dvojice písmen AX znamená ve spojení se zeleným označením ochranu před organickými sloučeninami s nízkým bodem varu.
B / šedá Filtry třídy B jsou označené šedou barvou a chrání před anorganickými plyny a parami, například chlórem.
E / žlutá Písmeno E a žlutá barva odpovídají kyselým plynům a výparům, jako je například oxid siřičitý.
K / zelená Takto označené ochranné filtry redukují obsah čpavku a organických aminů.
P / bílá Písmenem P a bílou identifikační barvou jsou označeny filtry odstraňující částečky.
Hg / červená Pro ochranu před rtutí potřebujete filtr s označením Hg a červenou značkou.
Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář