Společnost ESKA nabízí pojistkové vložky, subminiaturní pojistky, SMD pojistky, čipové pojistky, tepelné pojistky, speciální jističe pro napětí 24 až 1 000 V s vypínací schopností do 30 kA (testováno) a také pojistkové patice a držáky. Tyto výrobky jsou vyráběny v souladu s předpisy organizací VDE, UL a Semko.

Firma se sídlem v Německu vyrábí a dodává široký sortiment pojistek a jističů vyhovujících platným normám a předpisům. Systém řízení jakosti je certifikován dle normy DIN EN ISO 9001:2008.

Oblasti použití pojistek a jističů ESKA:

 • Automobilový průmysl
 • Komunikační technologie
 • Autoelektronika
 • Spotřební elektronika, domácí spotřebiče
 • EMS (Electronics Manufacturing Services – služby spojené s výrobou elektroniky)
 • Spotřební elektronika, zábavní elektronika
 • Instalační technologie
 • Technologie vzduchotechniky HVAC
 • Zdravotnické technologie
 • Měřicí a regulační technika
 • Výroba vybavení
 • Obnovitelná energie

U jisticích prvků, které slouží pro ochranu před přepětím, je důležitá vysoká kvalita provedení a volba pojistek s vhodnými parametry, které zajistí maximální ochranu elektroinstalace před nadměrným proudem. Správně zvolené elektrické pojistky a jističe zabrání vzniku požáru nebo výbuchu v důsledku nadměrného proudu.

Jako automatické pojistky, které plní funkci přepěťových vypínačů, se často označují také proudové chrániče. Tyto jisticí prvky používané místo tavných pojistek vykazují díky jednoduššímu řešení a ovládání tlačítkem také delší životnost (jmenovitý proud se udržuje na stejné hodnotě i v případě opakovaného zapnutí).

Typy pojistek a jističů

Tavné pojistky

Tavné pojistky chrání elektroinstalaci před poškozením tak, že přetavením součástky v pojistce dochází k přerušení elektrického obvodu. Tavná vložka se při vysoké teplotě vznikající při zkratu, přepětí nebo také při překročení maximální hodnoty proudu roztaví. Proto je třeba ji po každém zapnutí pojistky vyměnit.

Zdroj: www.eska-fuses.de

Tepelné pojistky

Pojistky, které reagují na nárůst okolní teploty vypnutím elektrického obvodu, jsou označovány jako tepelné pojistky. Díky nízkému odporu mají tyto pojistky schopnost vést vysoké hodnoty střídavého proudu, a to až 20 A. Tepelné pojistky ESKA jsou schopny fungovat při teplotě až 240 °C, díky čemuž se výborně hodí pro použití např. v systémech kontroly vnitřní teploty strojů. Volba vhodné tepelné pojistky se odvíjí od teploty zapnutí, tedy teploty, která je u konkrétního obvodu považována za nebezpečnou. Tyto pojistky jsou určeny pro jednorázové použití.

Zdroj: www.eska-fuses.de

U tepelných pojistek ESKA si můžete vybrat provedení určené pro různé způsoby montáže:

Díky širokému rozsahu jmenovitých teplot přetavení nacházejí tepelné pojistky ESKA uplatnění v mnoha oblastech, kde je třeba zajistit bezpečný provoz různých zařízení.

Tepelné pojistky ESKA s teplotou přetavení:

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany, které jsou někdy označovány také jako přepěťové pojistky, se používají v objektech pro bydlení, kde chrání zařízení připojená k elektroinstalaci před poškozením v důsledku zkratu způsobeného vnitřním napětím a před atmosférickými výboji. Přepěťové ochrany se rozdělují do následujících tříd:

A – pro ochranu vzdušných energetických vedení

B – pro ochranu před vysokými hodnotami napětí

C – pro ochranu před nízkými hodnotami napětí

Omezovače přepětí ESKA TEC byly vyvinuty speciálně pro ochranu fotovoltaických instalací před přímými i nepřímými atmosférickými výbojiJejich obvod obsahuje dva varistory, z nichž každý je chráněn tepelnou pojistkou. Omezovače přepětí ESKA jsou součástí řady TEC B-PV.

Proudové chrániče

Proudové chrániče jsou prvky určené pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem při kontaktu s elektroinstalací. Někdy se označují také jako proudové vypínače. Díky své citlivosti reagují v okamžiku, kdy rozdílový proud překročí stanovenou úroveň.

K  proudovým chráničům ESKA, které jsou určeny pro použití v rozváděčích, se řadí výrobky se jmenovitým proudem v rozsahu 30‒630 A:

 • 2050 A
 • 51100 A
 • 101200 A
 • 201630 A

Autopojistky

Jedny z nejmenších součástek používaných u automobilových elektroinstalací jsou určeny pro ochranu před přetížením způsobeným příliš vysokým proudem. Autopojistky ESKA, které jsou v nabídce včetně různých LED ukazatelů, příslušných patic pro tištěné spoje, vypínačů a konektorů, nacházejí uplatnění v různých oblastech automobilového průmyslu, u zvláštních i standardních vozidel a také u elektromobilů. Maximální hodnoty proudu, kterými může být autopojistka zatížena, jsou pro zjednodušení označovány barevně.

Zdroj: www.eska-fuses.de

Pojistky v miniaturním a normálním provedení: Pojistky v provedení maxi:
– šedá – 2 A
– fialová – 3 A
– béžová nebo světle hnědá – 5 A
– tmavě hnědá – 7,5 A
– červená – 10 A
– modrá – 15 A
– žlutá – 20 A
– bílá nebo průsvitná – 25 A
– zelená – 30 A
– oranžová – 40 A
– zelená – 30 A
– oranžová – 40 A
– červená – 50 A
– modrá – 60 A
– hnědá – 70 A
– bílá nebo průsvitná – 80 A
– fialová – 100 A

DC pojistky – speciální pojistky

U řady zařízení, jako jsou např. mobilní telefony, notebooky a jiné přístroje využívající stejnosměrný proud, se používají pojistky zvláštního typu, jako jsou  pojistky značky ESKA. Tyto pojistky dosahují značně nižší ztráty proudu než v případě konverze střídavého proudu na stejnosměrný. Společně s rostoucím trendem používání stejnosměrných systémů rostou také požadavky na bezpečnost v případě vzniku proudového přetížení proudem. Optimálním řešením ochrany jsou v tomto případě speciální DC pojistky.

Při odpojení přetížení vzniká v jističi elektrický oblouk mezi dvěma elektrodami. U systémů se střídavým proudem se oblouk vznikající v důsledku přetavení zhášecích prvků tavné pojistky a vlivem dalších parametrů pojistky přirozeným způsobem deaktivuje při poklesu hodnoty proudu na nulu. To může způsobit opakovaný vznik elektrického oblouku. Díky sinusovému průběhu hodnota proudu prochází nulou opakovaně, a tím dochází ke stálému hašení oblouku. Ve stejnosměrných systémech je tomu ale jinak. V případě použití pojistky stejného typu však nedochází k poklesu proudu na nulovou hodnotu.

Oblouk lze hasit pouze v případě použití součástek s vhodnými technickými parametry.  Při použití pojistek určených pro střídavý proud ve stejnosměrných systémech existuje pouze malá pravděpodobnost bezpečného rozpojení oblouku. Extrémní teplota a tlak při hořícím elektrickém oblouku by v takovém případě zapříčinily explozi pojistky. To má za následek velké riziko nejen poškození prvků a materiálů, ale i vzniku nebezpečných požárů, které mohou ohrozit lidské životy. DC pojistky toto riziko vylučují. Jsou určeny pro bezpečné odpojování proudu při přetížení v systémech se stejnosměrným proudem. DC pojistky zvyšují vaši ochranu!

Dosud byly pojistky s rozměry 5 x 20 mm vždy navrhovány a standardizovány pro střídavý proud. Společnost ESKA úspěšně vyvinula a otestovala novou řadu ESKA 522.600. Tato řada značně vylepšuje DC systémy a zvyšuje povědomí o tom, že DC systémy musí být vždy častěji chráněny. Pojistky s odpojovací schopností 200 A jsou dostupné se jmenovitým proudem 100 mA až 10 A. DC pojistky představují optimální a spolehlivou ochranu stejnosměrných systémů před přepětími a zkraty.

Použití DC pojistek
 • Omezení rizika: U stejnosměrných systémů je pro ochranu před zkraty a přetížením třeba použít speciální pojistky
 • fotovoltaické instalace generují stejnosměrný proud, který je nejvhodnější použít ve stejnosměrných systémech
 • DC pojistky minimalizují nebezpečí vznikající při zkratu či přetížení a omezují riziko vzniku požáru, který mohou tyto jevy zapříčinit
 • u měničů dochází k proudovým ztrátám, a proto je lepší používat stejnosměrné systémy, které jsou samozřejmě vybaveny DC pojistkami.
Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář