Opakované zatížení hlukem vede k řadě negativních dopadů na zdraví. K nim patří nedoslýchavost, poruchy soustředění a stres. Toto nebezpečí nesmí být podceňováno a vyskytuje se i v mnoha oblastech volnočasových aktivit.

Pravidla ochrany proti hluku na pracovišti

V oblasti ochrany zdraví při práci existuje i řada předpisů věnovaných tématu ochrany sluchu. V privátní oblasti tomu tak není. I zde by ale měly být výše uvedené předpisy využity pro orientaci v problematice. Pro to, abyste se rozhodli, zda máte použít ochranu sluchu, je důležitý údaj v decibelech. 

V zájmu prevence poškození zdraví platí pro zaměstnavatele a zaměstnance různé normy a předpisy z oblasti ochrany zdraví při práci. „Nařízení o ochraně zaměstnanců před hlukem a vibracemi“ stanovuje takzvané prahové hodnoty. Prahová hodnota se týká úrovně hlučnosti na pracovišti, která je způsobená například provozem strojů. Tuto hodnotu je možné nejlépe stanovit měřením pomocí hlukoměrů a je důležitá pro výpočet úrovně denní expozice ve vztahu k hluku. Úroveň denní expozice udává průměrné zatížení hlukem v průběhu osmihodinové pracovní směny:

úroveň denní expozice hluku = průměrná hlasitost / čas zatížení hlukem

Pokud dosáhne úroveň expozice Lex, 8h hodnoty 80 dB(A) (decibelů), doporučuje se poučení dotyčných zaměstnanců o rizicích spojených se zatížením hlukem. Kromě toho jim musí zaměstnavatel umožnit projednání s lékařem z oboru pracovního lékařství a poskytnout jim vhodné prostředky na ochranu sluchu. Hodnoty 80 dB(A) dosahuje například hluk při silném dopravním provozu nebo v soustružně. 

Pokud je  úroveň denní expozice hluku Lex, 8h  85 dB(A) nebo více, nepostačuje jen poskytnutí prostředků na ochranu sluchu zaměstnavatelem. Zaměstnavatel musí rovněž zajistit, aby je jeho zaměstnanci nosili, vedle toho musí zajistit i odpovídající preventivní prohlídky. Od této prahové hodnoty hluku vzniká zvýšené nebezpečí poškození sluchu při průměrné době zatížení 40 hodin za týden. Hlučnost přes 85 dB(A) produkuje například okružní pila, ruční bruska nebo pneumatické kladivo. Kromě toho je zaměstnavatel povinen prověřit, zda není možné snížit úroveň hluku provedením vhodných technických nebo organizačních opatření. K nim patří například výměna starých strojů za novější s nižší hlučností nebo instalace přepážek do prostoru. Pro snížení úrovně hlučnosti je vhodné i použití absorpčních povrchů na plochách v hale.

Od úrovně hluku 120 dB(A) dochází k poškození sluchu i při krátkodobé expozici. Proto musí dotčené osoby používat ochranu sluchu trvale, bez jakýchkoli přestávek. Tato hodnota je například překročena při startu letadla (140 dB(A)), úderu kovářského bucharu (150 dB(A)) nebo úderu kladiva do mosazné trubky nebo ocelové desky (160 dB(A)).

Zdroje zvuku a jejich úroveň hlučnosti

Zdroj zvuku Hlučnost (A) Následky
šeptání 30 dB žádné
normální hovor 60 dB žádné
fén na vlasy 70 dB většinou bez nebezpečí, ale zvýšené riziko onemocnění
silná doprava 80 dB většinou bez nebezpečí, ale zvýšené riziko onemocnění
okružní pila 100 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
rázový utahovák 105 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
pneumatické kladivo/sekáč 110 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
kování plechů 115 dB nebezpečné, poškození sluchu při zatížení po dobu 40 hodin/týden
start letadla 140 dB velice nebezpečné, poškození sluchu již po krátké době
kovací buchar 150 dB velice nebezpečné, poškození sluchu již po krátké době

Ochrana sluchu: třmenové chrániče sluchu, špunty do uší, mušlové chrániče sluchu, příslušenství

To, jaká ochrana sluchu je ta správná, závisí na frekvenci zvuku, vzdálenosti od jeho zdroje a délce expozice. Řada chráničů sluchu funguje nezávisle na frekvenčním rozsahu, a tlumí tak všechny zvuky. Takové chrániče jsou vhodné například při poslouchání hudby. Právě u špuntů do uší a mušlových chráničů sluchu existují modely tlumící zvuky v závislosti na jejich úrovni. Jsou schopné utlumit hluk, zatímco řeč a výstražné signály jsou slyšet stále dobře.

Vždy platí: chrániče sluchu s nízkým útlumem zvuku jsou vhodné pro oblast nízkých frekvencí. S rostoucí frekvencí hluku musí být vyšší i izolační schopnost chráničů sluchu.       

Jsou k dispozici různé varianty ochrany sluchu: třmenové chrániče sluchu, špunty do uší, mušlové chrániče sluchu. Volba konkrétního tvaru je závislá jak na osobních preferencích, tak i na požadavcích na ochranu proti hluku. 

Třmenové chrániče sluchu

Tento druh chráničů sluchu je možné nosit díky výměnným špuntům a možnosti pravidelného čištění déle. Třmenové chrániče sluchu jsou vhodné pro ochranu před hlukem s nižší intenzitou, protože ochranu zajišťují pouze tvarované špunty zavedené zvenčí do sluchovodu. Hodnota  SNR je zhruba 20 až 27 dB. Kladem je opakovatelná použitelnost a snadné čištění. Kromě toho zde dochází i k menšímu znečištění a přenosu bakterií, protože zátky nemusí být tvarovány a zahřívány přímo rukama, jak je tomu u špuntů do uší.

Špunty do uší

U ucpávek do uší, lidově nazývaných i špunty do uší, existují dvě varianty: tvarovatelné a již předtvarované špunty. Pokud jsou do sluchovodu nasazeny správně, tlumí tyto špunty dobře a dosahují hodnoty SNR až 37 dB. Aby bylo zajištěno jejich správné použití, je doporučena konzultace s kompetentním prodejcem a pečlivé pročtení návodu jejich výrobce. Pouze při správném použití je zajištěna jejich plná účinnost. Pro lepší komfort při nošení bývají špunty někdy spojené šňůrkou. Ta umožňuje jejich snadné vytažení z uší. 

Je nutno pamatovat na to, že některé modely tlumí zvuk bez ohledu na jeho frekvenci. V tomto případě je pak ztížené i vnímání řeči a důležitých signálů. Některé modely jsou pak dostupné v provedení tlumícím zvuky v závislosti na jejich úrovni. Ty jsou schopné zajistit, aby nebyly zvuky až do určité intenzity utlumeny. Lidskou řeč nebo tiché zvuky strojů je tak možné jasně slyšet i při jejich nošení. Od úrovně 82 dB je hluk, i náhle vzniklý, utlumen na 80 dB. 

Tvarovatelné špunty do uší mohou být vyrobené například z vosku, pěny nebo silikonu. Tyto špunty jsou použitelné pouze jednorázově, protože se v pórech materiálu snadno usazují nečistoty a prach. 
Špunty formované již z výroby je možné si nasadit rychleji a některé modely jsou i opakovatelně použitelné. Protože není možné tyto špunty individuálně přizpůsobit vlastnímu uchu, je důležitý jejich optimální prefabrikovaný tvar, aby byla zajištěna ochrana před hlukem a komfort při nošení. Proto by měl uživatel vyzkoušet různé modely. Tak je možné najít špunty, které budou optimálně odpovídat jeho sluchovodům.

Mušlové chrániče sluchu

Tyto chrániče vykazují dobrý útlum zvuků, protože je celé ucho zakryto mušlí. Na tuto skutečnost musí pamatovat zejména uživatelé nosící brýle, vousy nebo dlouhé vlasy, protože v tomto případě nemusí mušle optimálně přiléhat k hlavě.  

Speciální mušlové chrániče sluchu disponují řadou doplňkových funkcí:    

  • Aktivní kompenzace zvuků: impulsní mušlové chrániče sluchu fungují stejně jako špunty do uší, které tlumí zvuky v závislosti na jejich intenzitě. Mikrofon na vnější straně mušlových chráničů sluchu měří okolní hluk. Zvuky až do určité úrovně, většinou 82 dB, propouští prostřednictvím malých reproduktorů do uší. Takto je možné efektivní odfiltrování příliš hlasitých zvuků, hovor, signály a tiché zvuky ze stroje jsou však stále slyšet dobře. Tato regulace je plně automatická a je závislá na úrovni zvuku.
  • Komunikační zařízení: Malý reproduktor v mušli předává uchu zvuky přenášené pomocí kabelu nebo bezdrátově. Pokud jsou mušlové chrániče sluchu vybavené i mikrofonem, je možná přímá komunikace s dalšími osobami. 
  • Rádio: chrániče jsou vybavené přijímačem  VKV. Přijaté rozhlasové vysílání je prostřednictvím malých reproduktorů předáváno dovnitř mušlí, takže je uživatel může při práci poslouchat.
  • Bluetooth® a konektorová přípojka: prostřednictvím Bluetooth® nebo konektoru typu jack je možné připojit ke sluchátkům chytrý telefon, MP3 přehrávač nebo vysílačku.

Mohlo by vás také zajímat

Bezpečnost od hlavy až k patě!

Ochrana dýchacích cest: bezpečí pro vaše dýchací cesty

Chraňte své ruce díky rukavicím od Conrada

Vyhněte se nepříjemným zraněním oči a tváře!

Na co je nutno dbát při nákupu

Řada lidí shledává nošení ochrany sluchu nepříjemným a obává se jeho negativních vlivů. Z tohoto důvodu ji někteří lidé nepoužívají. Proto je nutno dbát při koupi ochrany sluchu vedle vlastností z hlediska útlumu zvuků i na komfort při jejím nošení. K odbourání předsudků jistě pomůže i odpovídající vysvětlení a poučení ze strany zaškoleného personálu. Pak budete ochranu používat a zabráníte tak poškození svého sluchu. 

Komfort při nošení

Na prvním místě stojí komfort při nošení. Přizpůsobení tvaru je rozhodující pro akceptování ochrany sluchu. Pokud budou například špunty do uší příliš tvrdé nebo pokud nebudou mušle chrániče sluchu umožňovat cirkulaci vzduchu, bude jejich nošení nepříjemné. K tomu pak může přistupovat i svědění, bolest nebo nepříjemné pociťování vlhkosti kolem uší a v nich. Také je důležité, aby ochrana sluchu neomezovala uživatele v pohybu. Mušle se například nesmí posouvat po hlavě, špunty nesmí vypadávat z uší nebo omezovat pohyby uživatele.

Útlum hluku

Chrániče sluchu zajišťují optimální ochranu sluchu uživatele před příliš vysokým zatížením hlukem, aniž by ho ale zcela izolovaly od okolního světa, protože zvuk je zčásti přenášen lebkou (kostmi) a zčásti vzduchem. Ani ta nejlépe těsnící ochrana sluchu proto nedosahuje vyššího útlumu než 50 dB. To je i dobře, protože takzvané zvuky přenášející informace musí zůstat slyšitelné. K těmto zvukům patří řeč, tiché zvuky ze stroje nebo výstražné signály. Aby bylo toto zajištěno, je důležitá volba správné ochrany sluchu.

Zvolená ochrana sluchu musí snížit úroveň zvuků pod 80 dB, protože takováto úroveň zvuku již není pro sluch škodlivá. Proto je nutno při výběru ochrany řádně zvážit, zda bude uživatel vystaven hluku například s intenzitou 85 dB(A) nebo 100 dB(A). Pokud člověk zvolí ochranu s příliš velkým útlumem, bude při nižším zatížení hlukem příliš izolován od okolního prostředí. Pokud člověk zvolí ochranu s příliš malým útlumem, nebude ho v prostředí s vysokou hlučností dostatečně chránit.   

Vodítkem pro rozhodování při nákupu je hodnota SNR (Single Number Rating). Ta udává střední útlum v dB, o tuto hodnotu klesne zatížení uživatele hlukem při nošení dané ochrany sluchu. Hodnota SNR se u ochrany sluchu pohybuje zpravidla v rozsahu mezi 15 a 40 dB. Protože má úroveň zvuku ležet pod 80 dB, plynou z tohoto následující hodnoty:

Průměrná hlasitost Hodnota SNR
85 až 90 dB maximálně 20
90 až 95 dB 20 až 30
95 až 100 dB 25 až 35
100 až 105 dB 30 a více

Značka CE 

Aby mohla být ochrana sluchu opatřena značkou CE, musí splňovat odpovídající kritéria podle evropské normy EN 352. Pouze výrobky s touto značkou byly testovány certifikovanými institucemi a zaručují ochranu proti hluku uvedenou v jejich popisu.

Náš praktický tip: ochrana sluchu u dětí

Sluch dětí je citlivější než u dospělých a vyžaduje zvláštní ochranu. Běžné chrániče sluchu pro dospělé jsou však příliš velké pro dětské uši. Na takových akcích, jako jsou koncerty, nebo při hraní si vedle zdrojů hluku by měly děti používat odpovídající ochranu sluchu. Většinou se jedná v tomto případě o mušlové chrániče sluchu, k dostání jsou ale i špunty do uší v odpovídající velikosti.

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář