Seškvařené zásuvky a vedení zná asi každý elektrikář. Méně se ovšem ví, že takovou spoušť mají zpravidla na svědomí teploty v řádech tisíců stupňů. Sotva tedy překvapí, že elektřina patří mezi nejběžnější příčiny požárů. Z těchto případů je pak téměř 30 procent způsobeno závadami na elektroinstalaci, a to od rozvaděčů až po zásuvky. Od roku 2012 vyplňuje tuto mezeru v zabezpečení protipožární spínač 5SM6, který si dala patentovat firma Siemens. Nyní ho pro řadu oblastí použití jako „Uznané technické pravidlo“ předepisuje i norma DIN VDE 0100-420.

Vsaďte na ochranu a bezpečnost!

Pro odborníky na speciální chemii z firmy C.H. Erbsloh v německém Krefeldu  jsou nejvyšší protipožární a bezpečnostní standardy samozřejmostí. Navzdory těmto opatřením došlo na podzim 2014 ve firemní laboratoři k požáru: „Najednou jsem slyšel praskání, jako když pukne hadice,“ popisuje situaci zaměstnanec laboratoře Frank Matussek. Když inženýr chemie při bližším ohledání objevil kouř u jedné ze zásuvek, okamžitě zareagoval manuálním vypnutím proudu přes hlavní jistič.

Příčina škvařící se zásuvky byla vypátrána rychle: u dvou svorek se zasekly upevňovací šrouby. Vznikly tak vysoké teploty, které následně roztavily PVC izolaci kabelů a způsobily rozlámání mědi. Na poškozeném místě se pak tvořily sériové poruchové oblouky, které mohly způsobovat bodové zvýšení teploty až na 6000 °C. „Standardní chyba,“ ví odborník na elektřinu Roland Köhne, který od oné události působí jako smluvní elektrikář pro firmu C.H. Erbsloh.

Elektřina jako častá příčina požáru

Tento příklad je pouze jedním z velmi mnoha: také poškozené izolace kabelů, přimáčknuté vodiče, nalomené zástrčky, uvolněné kontakty v elektroinstalaci nebo poškozená koncová zařízení mohou způsobit nebezpečné obloukové výboje a v extrémním případě nejen doutnání, ale i zahoření. Nepřekvapí tedy, že jen v Česku je zhruba třetina všech požárů způsobena elektrickými zařízeními. Z těchto případů je pak téměř 30 procent způsobeno závadami na elektroinstalaci, a to od rozvaděčů až po zásuvky. 

Pomoc přináší protipožární spínače, jako je například 5SM6 od společnosti Siemens. Toto zařízení analyzuje vysokofrekvenční (VF) šum. Integrovaný mikroprocesor okamžitě rozpozná nežádoucí poruchové oblouky. Neškodné zdroje rušení, jako je například provoz vrtaček nebo vysavačů, dokáže spínač od nebezpečného poruchového oblouku odlišit. Funkce samočinného testu průběžně kontroluje jeho funkčnost. V kombinaci s proudovými chrániči a elektrickými jističi pak zařízení bezpečně dokáže vypnout elektrický obvod. Výsledkem je perfektní a komplexní ochrana osob, zařízení a majetku v souladu s normami a maximální prevence požáru.

Každý třetí požár způsobuje elektřina!

Nová VDE norma prosazuje protipožární spínače

Protipožární spínač 5SM6 je součástí známého a osvědčeného portfolia SENTRON společnosti Siemens a skvěle doplňuje stávající ochranné spínací komponenty: elektrické jističe poskytují ochranu při zkratu a proti přetížení a v závislosti na impedanci rozpojují obvod ve většině případů vzniku paralelních poruchových oblouků mezi vnějšími vodiči nebo mezi vnějším a nulovým vodičem. Proudové chrániče zachytí chybové proudy a poruchové oblouky vůči zemi a mohou v těchto případech (podle rozsahu) kromě zabezpečení proti chybovým proudům a přídavné ochrany plnit i protipožární funkci. Sériové obloukové výboje, na něž je protipožární spínač dimenzován, však tato ochranná zařízení nedokáží rozlišit.

Nyní jsou proto protipožární spínače vyžadovány i na základě norem: v únoru 2016 vydaná norma DIN VDE 0100-420:2016-02 definuje jejich použití ve zvláště ohrožených oblastech jako „Uznané technické pravidlo“.

Mezi příslušné oblasti patří například: výrobní provozy dřevozpracujícího, papírenského a textilního průmyslu, skladovací prostory s hořlavými materiály, laboratoře, letiště a nádraží, muzea, dětské jesle, domovy seniorů nebo výpočetní střediska. „Uznané technické pravidlo“ ve smyslu normy VDE znamená, že pokud není ve jmenovaných oblastech nainstalován žádný protipožární spínač, může za případné škody nést odpovědnost příslušný elektrotechnik. Od roku 2017 je každopádně použití protipožárních spínačů závazné.

Nové a zajímavé obchodní příležitosti

Protipožární spínač 5SM6 s jednoduchou a časově nenáročnou montáží je možné použít při nových instalacích stejně jako u stávajících starších zařízení. To je rozhodující plus, protože u starších elektroinstalací je riziko nebezpečných poruchových oblouků obzvlášť vysoké. Zcela mimochodem tedy nová norma zajišťuje nejen vyšší bezpečnostní standard, ale otevírá i nové a zajímavé obchodní příležitosti pro elektrikáře.

Maximální zabezpečení proti požárům

Poruchové oblouky mohou vést k nebezpečným požárům. Protipožární spínač rozezná závady včas a spolehlivě vypne proud.

Protipožární spínač 5SM6 16 A 1TE+1TE

Špičkový technický výkon při ochraně proti požárům vyplňuje dosavadní mezeru v zabezpečení. Snadná instalace v kombinaci s elektrickými jističi a proudovými chrániči. Osvědčená severoamerická technologie přizpůsobená na míru evropskému trhu. Načtením tzv. 2D maticového kódu (tzv. DataMatrix) na přístroji získáte snadno a rychle všechny informace o protipožárním spínači.

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář