Společnost Conrad Electronic představuje C-Control Industrial IoT-Box 100

Novátorské „plug & play“ řešení pro monitoring v reálném čase se schopností připojení k cloudovým službám je určeno pro průmyslové aplikace.

Společnost Conrad Electronic ve spolupráci s firmou LineMetrics GmbH uvádí na trh modul C-Control Industrial IoT-Box 100 – komplexní a uživatelsky nenáročné řešení pro firmy, které je určeno k monitorování různých klíčových parametrů ve výrobních závodech. Zařízení umožňuje využívat data ze senzorů k průběžné optimalizaci procesů, vylepšování efektivity nebo prevenci potenciálních problémů na pracovišti.

Modul C-Control Industrial IoT-Box 100

Nové „plug & play“ řešení pro monitoring C-Control Industrial IoT od společnosti Conrad Electronic umožňuje rychle získávat a vyhodnocovat data z nejrůznějších senzorů.

Modul C-Control Industrial IoT-Box 100

Modul C-Control Industrial IoT-Box 100 v reálném čase monitoruje provoz vybavení, spotřebu energie v budovách, množství nafty v nádržích, teplotu v kancelářích či jakoukoli kombinaci různých hodnot z různých senzorů, a to bez ohledu na jejich umístění. Lze jej využívat ve velkých i malých firmách. Jde o první pohodlné řešení, které umožňuje propojit funkce strojů, budovy nebo výrobní závody a získat o nich komplexní přehled v digitalizované formě.

Systém C-Control Industrial IoT zahrnuje výkonný hardware i komunikační a cloudové služby a usnadňuje implementaci tzv. internetu věcí (IoT). Zásluhou uživatelsky nenáročné koncepce „plug & play“ mohou firmy spustit škálovatelný monitorovací systém či síť bez rozsáhlých investic do IT a bez náročného programování.

Modul C-Control Industrial IoT-Box 100

Ukázka vyhodnocování dat C-Control Industrial IoT z nejrůznějších senzorů.

Služba C-Control Industrial IoT Cloud

Díky 8 univerzálním vstupům (0-10 V) a podpoře protokolu Modbus RTU 485 jsou data ze senzorů zaznamenávána velmi rychle a přenášejí se do služby C-Control Industrial IoT Cloud přes mobilní síť. Předem aktivovaná SIM karta spolu s globálním pokrytím sítě GSM zaručuje bezproblémové připojení, takže se zákazníci mohou soustředit na optimalizaci a vyhodnocování dat.

Vzhledem k širokému výběru z několika stovek kompatibilních senzorů může společnost Conrad firmám nabídnout správný senzor pro každou aplikaci, případně pro rozšíření senzorové sítě.

Výhody spojené s transparentností

Ve službě C-Control Industrial IoT Cloud, která využívá technologii společnosti LineMetrics, jsou skutečné objekty zobrazovány digitálně a je možné k nim snadno přidávat další informace. Lze tak společně ukládat nejrůznější údaje, například míru naplnění nádrže, umístění této nádrže, její objem, sériové číslo, materiál v ní uložený, dokumenty a další instrukce. Všechna získaná data jsou k dispozici nepřetržitě.

Naměřené hodnoty lze navíc podrobit rozsáhlejší analýze, protože jsou zohledněny i faktory, které je ovlivňují (např. plocha provozních prostor při porovnávání spotřeby energie u dvou poboček).

Alarmy založené na volně definovatelných prahových hodnotách pak pomáhají včas rozpoznat problémy a bránit jejich vzniku.

Získaná data lze dále zpracovávat prostřednictvím otevřených rozhraní ve stávajících IT systémech.

Integrace s platformou Conrad Connect

Služba C-Control Industrial IoT Cloud je dále integrována do metacloudové platformy Conrad Connect. Uživatelé si díky tomu mohou zaznamenaná data zobrazovat na přehledných panelech a zpracovávat je podle svých vlastních pravidel. Na základě toho lze monitoring využívat k nejrůznějším účelům, například k detekci chyb v systému, měření spotřeby energie nebo zjišťování míry naplnění nádrží.

Stručný přehled všech výhod

  • Nejen shromažďování dat – možnost spravovat nastavení a provádět online analýzu ve webovém prohlížeči
  • Stovky kompatibilních senzorů od společnosti Conrad Electronic díky osmi univerzálních vstupům (0-10 V) a podpoře protokolu Modbus RTU 485
  • Provedení „plug & play“ se stovkami kompatibilních senzorů, jako jsou měřiče spotřeby energie nebo teploty, světelné bariéry atd.
  • Nejsou vyžadovány žádné programátorské schopnosti – systém lze pohodlně konfigurovat online
  • Celosvětové použití – globální pokrytí GSM bez dalších nákladů
  • Šifrovaná komunikace s vysoce zabezpečenými datovými centry v Evropě
  • Novátorská správa podkladů – díky ukládání vlastností, dokumentů a dalších důležitých informací lze evidovat nejen data, ale i celé objekty
  • Integrace s platformou Conrad Connect – ještě širší nabídka funkcí

Inovace jako výsledek silného partnerství

Modul C-Control Industrial IoT-Box 100 byl vyvinut ve spolupráci s rakouskou společností LineMetrics GmbH. Tato firma se specializuje na Internet věcí a její systémy jsou úspěšně využívány v řadě zemí. Ze spojení se silnou značkou C-Control vzniklo inovativní řešení, které je nyní k dispozici po celé Evropě prostřednictvím prodejních kanálů společnosti Conrad Electronic SE.

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář