Co znamená ochrana očí?

Kutilové, domácí pracovníci a řemeslníci musí vždy myslet na ochranu očí před odletujícími částečkami, dráždivými rozpouštědly, plyny nebo nebezpečnými kapalnými látkami. Nebezpečí jsou oči vystaveny i při svařování, protože krátkovlnné, neviditelné ultrafialové záření je schopné popálit kůži nebo sliznici a způsobuje tak zvané „oslepení očí zábleskem“, které se pak projevuje nepříjemným zánětem vnější části oka (zánětem spojivek). Při svařování však vzniká i dlouhovlnné infračervené záření, které může vést ke vzniku šedého zákalu.

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že je oborovými svazy u vybraných činností předepsána ochrana očí a obličeje. Jednotlivé modely musí splňovat požadavky na mechanickou pevnost, teplotní odolnost nebo odolnost vůči chemikáliím – podle toho, pro jakou oblast jsou určené. Dopřejte sobě a svému zraku komfort vhodných ochranných brýlí nebo obličejového štítu, které vás mohou ochránit před přechodným nebo trvalým poškozením očí.

Jaké druhy ochrany očí existují?

Vedle dělení podle použitých materiálů a oblastí použití je možné rozdělit prostředky na ochranu očí do dvou velkých kategorií: ochranné brýle a obličejové (ochranné) štíty. Toto rozdělení vychází pouze z tvaru, z hlediska pokrytých rizik je pak možné ještě podrobnější členění:

Ochrana proti mechanickým rizikům

Mechanická rizika mohou vznikat při řezání a hoblování v důsledku odletujících třísek a pilin. Při řezání kamene rozbruskou nebo při práci s vysokotlakým čisticím zařízením vzniká nebezpečí zasažení oka vymrštěným kamínkem, částečkami nebo nečistotami.

Při výskytu mechanických rizik proto chraňte své oči ochrannými brýlemi nebo obličejovým štítem před zasažením cizími tělísky. Zasažení těmito cizími tělísky nepůsobí pouze bolest nebo následné potíže, ale způsobuje i velké leknutí, které může být spojené s dočasnou nepozorností. Zejména při práci s řetězovými pilami nebo strunovými sekačkami je náhlá ztráta zraku velice nebezpečná a může způsobit další úraz. Ochrana očí proti mechanickým rizikům je označována písmeny S, F, B nebo A. 

Ochrana proti optickým rizikům

Pod pojem „optická rizika“ spadá záření s různou vlnovou délkou. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění, které může vést k úrazu. Krátkovlnné ultrafialové a dlouhovlnné infračervené záření, vyskytující se například při svařování, způsobuje při nedostatečné ochraně očí záněty rohovky a spojivek nebo dokonce popálení sítnice. Filtry na ochranu proti slunečnímu záření pak chrání oči při výkonu práce ve venkovním prostředí za silného slunečního svitu a zabraňují tak možným úrazům. Modely jsou často vyráběné tak, že poskytují stejnou míru ochrany před všemi možnými druhy záření. Pro oči představují nebezpečí i laserové a rentgenové paprsky.

Ochrana proti chemickým rizikům

Tato forma ochrany očí je zaměřená proti plynům, parám, mlze, kouři a jemnému prachu. Tak zvané uzavřené (košíčkové) brýle s označením rámečku 5 chrání před plyny a jemnými prachovými částečkami <5 μm. Pokud je potřebná ochrana před většími částečkami >5 μm, jsou předepsány uzavřené brýle s označením rámečku 3. Při ohrožení kapkami a částečkami kapalných chemikálií je nutno použít uzavřené brýle s rámečkem označeným 3. Uzavřené brýle vytváří ochranný košík kolem partie očí, díky jejich přilnutí k pokožce uzavírají tento prostor a zabraňují tak vnikání nebezpečných látek. Pokud by se jednalo pouze o ohrožení rozstřikem kapaliny, postačují uzavřené brýle s označením 5. Pokud by mohl být ohrožen i obličej a krk, je nutno použít místo uzavřených brýlí obličejový štít, který zakrývá celou tuto oblast.

Ochrana proti tepelným rizikům

Tepelné riziko znamená nebezpečí spojené s teplotou. Přitom je rozlišováno tak zvané kontaktní teplo (pevná tělesa nebo kapaliny), konvekční teplo (plyny) a neviditelné infračervené záření (svařování). Kromě horka mohou být oči ohroženy i velkým chladem. Studené počasí nebo delší činnost v chladírně/mrazírně mohou vést k omrzlinám. Brýle a hledí se zornicemi označenými 9 chrání před kapkami roztaveného kovu a průnikem horkých pevných těles.

Ochrana proti biologickým rizikům

Do této kategorie spadá ochrana očí před bakteriemi, viry nebo sporami. Tyto mohou pronikat přes oči do celého organismu a způsobovat následně nepříjemné infekce. Nebezpečí kontaktu s původci chorob hrozí zejména při odstraňování plísní bez nasazených uzavřených brýlí nebo obličejového štítu – při zasažení očí kapkami nebo malými částečkami.

Ochrana proti elektrickým rizikům

Jedná se o zvláštní oblast, která se vyskytuje pouze při práci s elektrickým proudem. V elektrorozvodných zařízeních může docházet při spínání nebo zkratu ke vzniku elektrického oblouku. Přitom vznikají nejenom extrémně vysoké teploty, ale dochází i k vymrštění částeček, které mohou vážně poranit oči nebo obličej. Proti těmto elektrickým rizikům chrání pouze hledí opatřená označením 8.

Mohlo by vás také zajímat

Bezpečnost od hlavy až k patě!

Pravidla ochrany proti hluku na pracovišti

Chraňte své ruce díky rukavicím od Conrada

Ochrana dýchacích cest: bezpečí pro vaše dýchací cesty

Na co je nutno dávat pozor při koupi ochrany očí?

V první řadě musíte vždy zvolit ochranu, která je přiměřená potenciálnímu nebezpečí. Pokud může dojít k i k poranění obličeje, používejte místo brýlí raději obličejový štít. Po nalezení modelu ve vhodné kategorii ochrany se pak již můžete soustředit pouze na své individuální požadavky z hlediska komfortu při nošení. Ochrana očí musí sedět pevně a spolehlivě, nesmí vám ale bránit v pohybu nebo ho dokonce znemožňovat.

S jednotlivými třídami a stupni ochrany se můžete podrobně seznámit v aktuální technické normě ČSN CR 13464 (832402) o používání ochrany očí a obličeje.

FAQ: často kladené otázky k ochraně očí

Mohu používat ochranu očí, i když nosím dioptrické brýle?

Každý, kdo musí pro korekci zraku nosit brýle nebo kontaktní čočky, nesmí v žádném případě opomenout ani adekvátní ochranu očí. Existují speciální ochranné brýle s dioptrickou korekcí, které je možné nosit místo běžných brýlí. A vedle toho existuje velký výběr ochranných brýlí, pod kterými je možné nosit dioptrické brýle. 

Náš praktický tip: jak chránit ochranu zraku pomocí správného příslušenství?

Ochranu zraku pravidelně čistěte a ošetřujte. Existuje řada čisticích ubrousků, jejichž použitím si můžete zajistit dobrou průhlednost hledí během práce. Pokud ochranu zraku nepoužíváte, uchovávejte ji v obalu nebo praktickém pouzdru, ve kterém ji můžete i přenášet a mít stále po ruce.

Autor

Průvodce světem techniky a elektroniky

Napsat komentář